Magia nocy

6copy_2019

Reklamy

Drogi/paths

2_2019

Na przestrzeni lat zmienia się otoczenie dróg, które mijamy na co dzień. Fotografia może jedynie zatrzymać mijający czas… /
Over the years, the surroundings of roads we pass every day, change. Photography can only stop the passing time …